THÔNG BÁO LIÊN THÔNG MÁY CHỦMong nhận được sự thông cảm từ phía người chơi tại máy chủ LONG HỔ , việc phải gộp người chơi từ máy chủ Long hổ về máy chủ Thục sơn là điều BQT cũng như đội ngũ kỹ thuật chưa nghĩ đến bây giờ . Nhưng vì kinh tế cũng như những bộ luật pháp lý bắt buộc BQT phải có những động thái thu hẹp phạm vi hoạt động cũng như nhân sự . 

Rất xin lỗi đến người chơi máy chủ Long Hổ , BQT vẫn sẽ duy trì mãi mãi 1 máy chủ Thục Sơn vì đó là đứa con tinh thần , tâm huyết của BQT bỏ ra gây dựng . Các máy chủ tiếp theo sẽ được mở khi hành lang pháp lý chấp thuận cũng như " dễ thở " hơn với BQT 


I. Thời gian liên thông


Thời gian : 16h00 - 17h
Bảo trì 2 máy chủ Thục Sơn - Long Hổ để tiến hành gộp.


II. Quà tăng cải lão Máy chủ LONG HỔ


Người chơi tại máy chủ LONG HỔ cất toàn bộ ĐỒNG THƯỜNG vào NGÂN PHIẾU  tránh mất mát BQT không chịu trách nhiệm

Người chơi tại máy chủ Long Hổ sẽ nhận quà hỗ trợ từ BQT để gia tăng thêm sức mạnh khi sang máy chủ Thục Sơn

- 10.000 Thiên sơn tuyết liên
- 10 vạn Thiên tằm tơ
- 1 Ức bạc khóa
- 500 vạn Đồng khóa

Nhận tại NPC Sứ Giả Hoạt Động tại thành chính Quân DoanhBQT Kiếm Thế Miễn Phí
Kính bút !

Bài viết liên quan