Kiếm Thế Ngũ Đế - Tuyệt Đỉnh Tu Chân Ngũ Hành

Qúy nhân sĩ thân mến,
Để tiếp nối những thành công ban đầu từ phiên bản cập nhật mới Thập Nhị Võ Giả, BQT Kiêm Thế Thiên Địa đã không ngừng chỉnh sửa, nghiên cứu xây dựng sản phẩm theo hướng đi mới , lạ nhằm tạo sân chơi ngày càng hấp dẫn hơn cho quý khách.

Update Ngũ Hành Thần Đế


- Sau khi đã trở thành Ngũ Hành Thần Hệ, các bạn sẽ nhận được skill buff chủ động tương ứng với Hệ của mình.


Nâng cấp Ngũ Hành Thần Hệ


- Nhân vật đã thăng Thần Hệ
- Đạt Cấp 200, cột kinh nghiệm đạt 100%.
- 5 Tiên Linh Quả 10 
- Thăng Cấp tại Chưởng Môn - Cải Lão Hoàn Đồng.
- Thăng mỗi cấp Thần Hệ được:
+ 1000 điểm tiềm năng
+ Tăng 1 cấp kỹ năng thần hệ tương ứng.BQT Kiếm Thế Thiên Địa kính bút !

Bài viết liên quan