Hướng dẫn cày Bạc Khóa

Quý đồng đạo thân mến , 
BQT xin gửi tới các đồng đạo bài viết tổng hợp những cách cày Bạc Khóa :


1.Nhận thưởng Mốc năng động hàng ngày

Ngoài việc luyện cấp bãi train, các bạn vẫn có thể tham gia các hoạt động hàng ngày để kiếm Thiên Sơn Tuyết Liên, tích lũy Năng Động và kiếm nguyên liệu nâng cấp khác.
 - Đào Hoa Cung hết boss: 50 năng động
 - Vạn Hoa Cốc giết bos: 50 năng động
 - Tây Vực kết boss: 30 năng động
 - TDC qua ải được: 10 năng động
 - BHD qua ải + giết boss: 10 năng động
 - Tống Kim: 10 năng động/ trận đạt 1k điểm
 - Dùng 1000 cháo thượng phẩm: 100 điểm năng động
 - Săn hải Tặc 10 điểm/ con
 - Boss 5x, 7x, 9x: được 2-4-6 điểm/ con
 - Thông Thiên Tháp: 10 điểm/ tầng

Quà năng động mới:

QUÀ NĂNG ĐỘNG:Bạc khóa (vạn)Thiên Sơn
 100 điểm105
 200 điểm2010
 300 điểm3015
 400 điểm4020
 500 điểm5025
 600 điểm6030
 700 điểm7035
 800 điểm8040
 900 điểm9045
 1000 điểm10050

Quà các hoạt động chính:
QUÀ HOẠT ĐỘNGĐồng Khóa (vạn)Thiên Sơn
Đào Hoa Cung55
Vạn Hoa Cốc56
Tây Vực Bí Cảnh53
Thông Thiên Tháp3010
Tiêu Dao Cốc105
Bạch Hổ Đường156
Tống Kim510
Boss Hoàng Kim 9x01
Tần Thủy Hoàng252
Boss Hoàng Kim Phái51

2.Thanh lý Hộ Thể Đan

Khi nhân vật đã up Hộ Thể Kim Thân Full , người chơi tham gia Tống kim vẫn sẽ nhận được Hộ thể đan , Thừa bán shop nhận 2 vạn bạc khóa / viên

Đang tiếp tục update những hoạt động kiếm Bạc Khóa

Chúc các bạn tham gia game vui vẻ !

BQT Kiếm Thế Thiên Địa kính bút !!!


Bài viết liên quan