Hướng dẫn nâng cấp Thú Cưng và trang bị Thú Cưng
Sau khi có thú cưng, các bạn cõ thế trang bị set đồ cho thú cưng.
Set đồ này tác dụng cho nhân vật 100%, tuy nhiên lại không tăng lực chiến cho nhân vật
Thú cưng có thể lên cấp 120 và học kĩ năng lên cấp 6
Kỹ năng tác dụng cho nhân vật 100%.

Nâng Thú Cưng lên Cấp 120

Để nâng cấp thú cưng lên 120, các bạn dùng sách kinh nghiệm thú cứng bán trên Kỳ Trân Các.
Click chuột phải vào,chọn thú cưng muốn nâng cấp.
Sau đó các bạn mở giao diện Thú Cưng:
Bấm F9
Đẻ Thú Cưng trạng thái Giúp Đỡ
Bấm nút thăng cấp để lên cấp cho thú cưng.
Hết kinh nghiệm lại ăn thêm sách.
Tầm 57 quyển là thú cưng max cấp 120.
Thú cưng cấp 120 cộng gần 30k lực chiến cho nhân vật
Nâng kỹ năng thú cưng lên cấp 6.

Khi thú cưng lên cấp 120, nhiều kỹ năng đã tự lên theo, tuy nhiên có tỷ lệ miss nên không đủ 6 cấp cho tất cả kỹ năng.
Các bạn có thể dùng Sách Kỹ Năng Sơ - Trung - Cao để nâng kỹ năng thú cưng lên
Mật tích Sơ: Mua học cho thú cưng nhỏ hơn 8 sao (nên mua từng quyển ăn tránh thừa)
Mật tịch Trung: Học cho thú ưng nhỏ hơn 10 sao (nên mua từng quyển ăn tránh thừa)
Mật tich Cao: Mua học cho thú cưng 10-12 sao (nên mua từng quyển ăn tránh thừa)

Hoàn Đồng Thú Cưng

Hoàn đồng thú cưng là đưa thú cưng cấp cao về cấp 1 để có thể đóng báo bán đi, hoặc cho ai đó
Dùng Bồ Đề Quả để hoàn đồng
Click chuột phải và chọn thú cưng muốn hoàn đồng là xong

Đóng Bao Thú Cưng
Muốn cho ai đó con thú cưng, bạn cho nó về cấp 1, sau đó mua Bao Thú Cưng.
Click chuột phải Bao Thú Cưng
Chọn Thú cưng muốn đóng bao
Là có thể giao dịch cho người khác rồi

Chúc các bạn vui vẻ.

Bài viết liên quan