Hướng dẫn nâng cấp Sát Khí - Kiếm Thế 12

Quý đồng đạo thân mến,

BQT Kiếm Thế 12 xin được giới thiệu và hướng dẫn các bạn hệ thống Sát Khí, cách cường hóa, nâng cấp Sát Khí trong bài viết này.

Cách sở hữu Sát Khí

Làm nhiệm vụ nâng cấp Sát Khí, bạn sẽ nhận được Sát Khí Cấp 2

[​IMG]

Huyết Tinh có thể kiếm từ việc:

+ Đi 3 phụ bản, đánh boss, mở rương báu.
+ Giết các loại boss thế giới, boss phụ bản.
+ Đánh quái Quân Đoàn, Quần Anh Đảo
+ Luyện Cấp Bí Cảnh

[​IMG]

Nâng cấp ngũ hành tương khắc

Các bạn về gặp NPC Đại Sư Cường Hóa, chọn Cường Hóa Sát Khí sẽ thấy có dòng Nâng Cấp Ngũ Hành Tương Khắc.

[​IMG]

2 Dòng ngũ hành tương khắc:

[​IMG]

Để nâng cấp 2 dòng này các bạn mua Rương Hồn Thạch trên kỳ trân các, mở ra Ngũ Hành Hồn Thạch.

[​IMG]

Sau khi chọn Nâng Cấp Ngũ Hành Tương Khắc, các bạn cho Sát Khí và Ngũ Hành Hồn Thạch vào, chọn dòng muốn nâng để nâng.

[​IMG]

Sát Khí + 1 đến Sát Khí + 13 có thể Nâng đến khoảng 1500 điểm hoặc hơn 1 chút là max
Sát Khí +14 đến Sát Khí +15 có thể Nâng đến khoảng 2000 điểm hoặc hơn 1 chút là max
Sát khí +16 nâng được đến 3000 điểm max.
Tiên - Ma Khí +10 nâng được đến 4000 điểm hoặc hơn 1 chút là max
Tiên - Ma Khí + 20 nâng được 5000 điểm max.

Nâng cấp ngũ hành tương khắc mang đến lượng lực chiến lớn rất có lợi cho nhân vật nên các bạn nhớ nâng max ở các mốc có thể nhé.

Cường hóa Sát Khí

Gặp Đại Sư Cường Hóa chọn Cường Hóa Sát Khí - Cường Hóa Sát Khí

[​IMG]

Thực hiện các bước cho Sát Khí vào để check và cường hóa.

[​IMG]

Chi phí cường hóa:

- 10 vạn đồng thường

- 20 Huyết Tinh

Sát Khí có thể cường hóa đến Sát Khí +16 là Max

Các bạn lưu ý cường hóa Sát Khí cấp cao có tỉ lệ thành công nhất định, càng lên cao tỉ lệ thành công sẽ nhỏ đi, tuy nhiên BQT cũng xây dựng hệ thống phúc lợi để đảm bảo quyền lợi nhất định cho quý khách hàng.

[​IMG]
Khi nâng cấp Sát Khí cấp cao có tỉ lệ thất bại, mỗi lần nâng cấp thất bại, bạn sẽ nhận được 1 điểm Phúc Lợi ghi nhân đã nâng cấp 1 lần, đạt điểm phúc lợi quy định thì sẽ nâng cấp thành công 100%.

Nâng cấp Sát Khí lên Tiên - Ma khí

Để nâng cấp Sát Khí lên Tiên Khí hoặc Ma Khí các bạn cần thỏa mãn các điều kiện sau.

- Nhân vật đã đạt Tiên - Ma
- Sát Khí + 16
- 2000 Huyết Tinh
- 100 Vạn đồng.

Nâng cấp tại NPC Đại Sư Cường Hóa.

Cường hóa Tiên - Ma khí

Cường hóa Tiên Khí - Ma Khí cũng giống như cường hóa Sát Khí các bạn nhé

Chi phí cho mỗi lần cường hóa là:

- 10 Huyết Tinh
- 10 Vạn Đồng
- 10 Vạn bạc
- 10 Thiên Nguyên Thạch
- 500 Thiên Tằm Tơ.

BQT Kiếm Thế 12 kính bút!

Bài viết liên quan